سالیدورکس , Solidworks

آموزش سالیدورکس درس ۱ (محیط PART)

گروه طراحی 20  آموزش نرم افزار سالیدورکس (SolidWorks) را به صورت تخصصی و گام گام جهت استفاده تمامی هنرجویان در هر سطحی حتی بدون داشتن هیچگونه تجربه کاری آماده کرده است.شما میتوانید پس از مطالعه و انجام هر درس و... مشاهده توضیحات کامل »