طراحی و نقشه کشی صنعتی

استانداردهای نقشه کشی صنعتی

استانداردهای نقشه کشی صنعتی نخستین موسسه ملی استاندارد در سال۱۹۰۲در انگلستان وسپس در۱۹۱۶ در هلند و ۱۹۱۷ درآلمان تاسیس شد. بدنبال آن استاندارد DIN که استاندارد صنعتی آلمان است گسترش پیدا کرد، و در زمینه نقشه کشی صنعتی فعالیت وسیعی… مشاهده توضیحات کامل »

طراحی و نقشه کشی صنعتی

تاریخچه نقشه کشی صنعتی

  تاریخچه مختصری از نقشه کشی صنعتی بشراززمانهای بسیار کهن کم وبیش شکلهایی بنام نقشه ترسیم مینموده است. از جمله مصریان قدیم برای ساختن بناهای عظیمی نظیر اهرام ثلاثه  مصر از انها استفاده نموده است. از طرف دیگر نقشه های… مشاهده توضیحات کامل »