سالیدورکس , Solidworks

آشنایی با نرم افزارهای طراحی و مهندسی

نرم افزارهای طراحی، مهندسی و نقشه کشی در این بخش مطالبی در خصوص آشنایی با برخی از نرم افزارهای متداول در طراحی و نقشه کشی ارائه شده است. هدف از مطالب این بخش ایجاد آشنایی و اطلاع رسانی به آن… مشاهده توضیحات کامل »